Y Gymraeg, technoleg a’r gymdeithas sifil.

Heddiw, mae nifer o bobl yn cyfarfod yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth i drafod amrywiaeth o bynciau yn ymwneud gyda thechnoleg a’r iaith Gymraeg. Mae Hacio’r Iaith wedi cael ei chynnal ers 2010, ac wedi codi sawl pwnc pwysig.

Un peth sydd wedi codi heddiw sydd wedi fy ysgogi i flogio (ers sawl mis). Yn sgil trafodaeth ar ymgyrchi / lobio ar lein postiodd Rhodri ap Dyfrig sawl cwestiwn ar beth ddylai digwydd, ac ar ba ffurf dylid symud ymlaen.

Nodwyd sawl pwynt yn fan hyn (gwna i ddim ail adrodd nhw i gyd yma). Ond yn fy marn i, mae’r hyn sy’n cael ei gwneud gan mysociety.org yn dda iawn ac yn adeiladol. Byth yw’ch barn chi ar y mater?

About these ads

Tags: , , , ,

2 responses to “Y Gymraeg, technoleg a’r gymdeithas sifil.”

  1. Carl Morris says :

    Yn ogystal, neu yn hytrach (dw i ddim yn siwr), dylai unrhyw un sydd yn ymddiddori yn y defnydd o declynnau sy’n gallu helpu democratiaeth yng Nghymru dilyn rhestrau e-bost mySociety ei hun a chymryd rhan. Mae lot o drafodaethau call a chod i gael.

  2. Cyfranogaeth Cymru says :

    Diolch am blogio amdano hwn. Doeddwn ni ddim yn gallu mynd, ond roedd yr agenda yn edrych yn diddorol iawn! Mae llawer o ddefnydd o mysociety.org wedi cael ei wneud o amgylch ymgysyllltu gyda dinasyddion yn Lloegr, yn enwedig Fix My Street. Rwyn edrych ymlaen i glywed mwy am sut mae mudiadau Cymreig yn defnyddio nhw. Wnaeth y digwyddiad cynnig llawer o enghreifftiau?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 730 other followers

%d bloggers like this: